Eelke Folmer, Ecospace Lemmer: De stijging van de zeespiegel en de bodemdaling dwingen ons opnieuw na te denken over de manier waarop we onze kustlandschappen plannen en vormgeven. Hoewel de Nederlanders worden geprezen om hun infrastructuur die bescherming biedt tegen overstromingen, hebben de hoge dijken de natuurlijke dynamiek uit het kustsysteem gehaald, de natuurlijke sedimentatie geblokkeerd en de verbindingen tussen mensen en de zee verbroken. Voordat de dijken werden gebouwd, maakten terpen (heuvels gebouwd van sediment) het mogelijk voor mensen en vee om overstromingen in dynamische getijdenlandschappen te overleven. Bovendien bestond er in Nederland een nauwe band met de zee en de kustprocessen die mogelijkheden boden voor landbouw en visserij.

Met het project “Terp fan de takomst” wordt een nieuwe terp aangelegd op de kwelder bij Blije in het noorden van Friesland. Het zal de relatie tussen mens en kustlandschap doen herleven en het zal een bron van inspiratie en creativiteit zijn voor een visie op het toekomstige wonen aan de kust. Hier is een interessant artikel van Mans Scheepers en collega’s die een eenduidig perspectief bieden op het samenspel van fysische geografie, biologie en cultuurhistorie.

Marlyn VTOL drone voor precisie mapping data verzameling

Wij zijn enthousiast en trots dat we dit project kunnen ondersteunen door de morfologische en vegetatie ontwikkeling te monitoren met behulp van de Marlyn VTOL in samenwerking met Atmos en Nobert Stellaard. In maart van dit jaar hebben we ~350 ha van het kweldergebied waar de “Terp fan e takomst” is gebouwd in kaart gebracht met een grondresolutie van 1.28 cm/pixel tijdens één enkele laagwaterperiode. De combinatie van zeer nauwkeurige digitale hoogtemodellen en gedetailleerde vegetatiekaarten maakt een analyse mogelijk van de interacties tussen morfologie en vegetatie. Wij zijn ervan overtuigd dat dit project en ons onderzoek met Bas Borsje zullen bijdragen tot de ontwikkeling van een visie en beheersplannen voor onze kustlandschappen en ons zullen voorbereiden op de komende zeespiegelstijging.

Preciesie hoogtemodel met cm nivo nauwkeurigheid op x,y en z-as

Wij mappen onder andere voor:


Vragen over de inzet van drones binnen uw project?

1e vak voornaam, 2e vak achternaam invullen aub