Eelke Folmer, Ecospace Lemmer: De intergetijdenkustzone van de Waddenzee bestaat uit kwelders en aangrenzende wadplaten. De kustzone is belangrijk vanwege haar natuurwaarden en omdat ze het land beschermt tegen overstromingen. Het wordt echter bedreigd door een versnelde zeespiegelstijging. Kennis over sedimentatie, erosie en de interactie met vegetatie staat centraal om een beter begrip te krijgen van de groeicapaciteit van de kwelders en slikken.

Luchtfoto’s van wadplaten, kwelder en slikken

RPAS (drone) gebaseerde kartering in combinatie met Structure-from-Motion fotogrammetrie biedt mogelijkheden om nauwkeurige, hoge-resolutie kaarten en 3D-modellen te construeren. In 2019/2020 hebben we in samenwerking met Bas Borsje van de Universiteit Twente, Blik van Boven en ATMOS UAV een pilotproject uitgevoerd om ervaring op te doen met het in kaart brengen van intergetijde kustgebieden. We gebruikten de zeer windbestendige en nauwkeurige Atmos Marlyn waarmee we meer dan 300-400 ha in 2-3 uur in kaart konden brengen.

Marlyn VTOL drone voor precisie mapping data verzameling

De kartering werd voor en na de winter uitgevoerd, zodat we veranderingen in de hoogte konden beoordelen. We construeerden kaarten en 3D-modellen en visualiseerden sedimentatie en erosie die plaatsvond tijdens de winterstormen. Dankzij de zeer nauwkeurige GNSS-PPK-technologie op de Marlyn konden we hoogteveranderingen in de orde van grootte van cm detecteren.

Preciesie hoogtemodel met cm nivo nauwkeurigheid op x,y en z-as

Wij mappen onder andere voor:


Vragen over de inzet van drones binnen uw project?

1e vak voornaam, 2e vak achternaam invullen aub