Het telen van verse groenten is een echte kunst – een complex proces waarin op honderden hectaren tegelijk wordt gedanst met de natuur. Naar de opbrengst blijft het vaak gissen tot het laatste moment. Daar brengt VanBoven verandering in.

Onzekerheden aan het begin van de supply chain reizen als een zweepslag door de gehele keten. Zo kunnen zelfs de kleinste inschattingsfouten in de teelt tot grote kostenposten leiden bij inkooporganisaties en retailers.

Wanneer de productie van versproducten onverwachts stijgt zitten telers met een grote voorraad kort houdbaar product. Verspilling kan voorkomen worden door samen te werken in de keten en zo de vraag tijdelijk te verhogen. VanBovens voorspellingen bieden precies de tijd die nodig is om dergelijke afstemming mogelijk te maken.

Broccoli precisiemetingen uitgevoerd met een PPK drone

Voorspellen op perceel nivo

Op regelmatige basis verzamelt Blik van Boven in opdracht van vanBoven een breed scala aan data waarmee zij de oogst op perceelsniveau in kaart brengen. Denk aan dronedata, weergegevens en plantschema’s. vanBoven aggregeert de resultaten tot een overzicht op bedrijfsniveau. Zo weet een teler precies hoeveel er de komende tijd geoogst en verkocht kan worden. Door de data verder te aggregeren kan het gehele aanbod binnen een productcategorie in samenwerking tussen telers en inkooporganisaties inzichtelijk worden gemaakt.

Broccoli crop

Wij mappen onder andere voor:


Vragen over de inzet van drones binnen uw project?

1e vak voornaam, 2e vak achternaam invullen aub