Pulsi Balonishof 7, 2909PL Capelle aan den IJssel +31(0)10 7988085
Privacyverklaring van Blik van Boven BV
Blik van Boven BV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 
Contactgegevens: 
Blik van Boven BV
Pulsi Balonishof 7
2909PL
Capelle aan den IJssel
Contactpersoon voor Blik van Boven BV op dit onderwerp is NM Stellaard.
Bereikbaar op telefoonnummer 0107988085 en e-mail adres nstellaard@blikvanboven.nl.

Grondslag waarop verwerking is gebaseerd
De rechtsgrondslag waarop Blik van Boven BV de verwerking van persoonsgegevens baseert is als volgt: u heeft Blik van Boven BV toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.

Doelen van verwerking
Blik van Boven BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Offerte;
facturatie;
evaluatie.

Categorieën van persoonsgegevens
Dit is een overzicht van de soorten persoonsgegevens die wij van u verwerken:
Naam;
adres;
firmanaam;
functie;
emailadres.

Delen persoonsgegevens met derden
Met organisaties die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan landen buiten de Europese Unie. Blik van Boven BV is verwerkingsverantwoordelijke. Uw persoonsgegevens worden aan de volgende organisaties doorgegeven:
DigitaleFactuur.nl.

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens
Blik van Boven BV verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegeven. Tevens verwerkt Blik van Boven BV geen persoonsgegevens van personen onder 16 jaar, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door ouders of degene met ouderlijke verantwoordelijkheden.

Functionaris voor gegevensbescherming
Aanspreekpunt voor Blik van Boven BV heeft de rol van functionaris voor gegevensbescherming.
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
Voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens wordt er geen gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd omdat is vastgesteld dat verwerking geen hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden. Blik van Boven BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die ingrijpende gevolgen hebben voor u.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Blik van Boven BV bewaart uw gegevens voor de maximale termijn van 1 jaar, waarna uw persoonsgegevens worden vernietigd of gewist. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking, dan worden zij ook vernietigd of gewist. Indien er een termijn van wettelijke bewaarplicht van toepassing is, dan wordt deze termijn aangehouden.

Gegevensbeschermingsbeleid
Blik van Boven BV draagt er zorg voor dat persoonsgegevens veilig worden opgeslagen en er online gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen. Veilige opslag wil zeggen dat er fysieke toegangsbeperkingen zijn. Er zijn digitale toegangsbeperkingen door gebruik van wachtwoorden. Teneinde de integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te borgen hebben alleen geautoriseerde medewerkers toegang tot persoonsgegevens en hebben zij bovendien minimale rechten. Beschikbaarheid wordt geborgd door een back-up procedure. Blik van Boven BV is verantwoordelijk voor het beveiligingsbewustzijn van haar medewerkers.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Verwijdering geldt ook voor derde partijen waar uw persoonsgegevens eventueel mee zijn gedeeld. Deze partijen zijn genoemd in dit document onder paragraaf 'Delen persoonsgegevens met derden'. U kunt een verzoek betreffende uw persoonsgegevens sturen naar:
nstellaard@blikvanboven.nl

Blik van Boven BV reageert binnen de termijn van één maand op uw verzoek. Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met de geldende wet- en regelgeving worden verwerkt, kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens verzoeken te bemiddelen of te adviseren tussen u en Blik van Boven BV. Tevens heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verdere informatie is te vinden op het Internet adres:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Meer weten?

Neem contact met ons op! Wij adviseren u graag naar de mogelijkheden binnen uw project!

Privacy is belangrijk. De wet AVG nemen wij dan ook uiterst serieus!

Image Caption

Sophie Stellaard

CEO & Payload Officer

BEDRIJFSGEGEVENS

ADRES

Blik van Boven BV
Pulsi Balonishof 7
2909 PL, Capelle aan den IJssel
Nederland
BANK | KvK

IBAN NL88KNAB 02551158858
BIC KNABNL2H
KvK Rotterdam 65348176
BTWnr. NL856075310B01
CONTACT

Tel. +31(0)10 798 80 85
Mail: info@blikvanboven.nl
Contact